El laboratori d'innovació social de Suara, el SuaraLab, ha estat reconegut durant el mes de juny amb el distintiu IP22@. Es tracta d'un reconeixement que atorga 22@Network BCN, l'associació empresarial que reuneix les principals empreses, universitats, centres tecnològics, pimes i startups del 22@.

L’objectiu del segell és potenciar la innovació, la transformació urbana, social i econòmica del 22@, així com promoure la competitivitat i la projecció internacional dels projectes desenvolupats per empreses i institucions amb més vocació de convertir-se en motors de el desenvolupament i la innovació de districte.

El distintiu, que garanteix un alt nivell de qualitat i potencial innovador, implica valor afegit: reconeixement internacional per als projectes, impacte positiu en l’economia i en el teixit social de districte 22@, reconeixement com a motor de la innovació i transformació econòmica i social, garantia de qualitat, rigor i prestigi, garantia de processos innovadors alineats amb les prioritats estratègiques de districte i la ciutat de Barcelona, excel·lència i modernitat.

La comissió avaluadora ha reconegut Suara Lab per la seva capacitat d’impulsar la intraprenedoria en el marc de l’organització, des d’una perspectiva digital, tecnològica i social.