Suara Cooperativa està impulsant un nou projecte en el marc dels projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives impulsat per la Generalitat de Catalunya (Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives).

La iniciativa de Suara vetlla per la transformació digital del model d’atenció a la llar i la gent gran i les seves famílies. Alhora aposta per la millora de l’ocupabilitat de les treballadores de la llar partint del model cooperatiu i d’economia social solidària.

L’objectiu final del projecte, que s’anirà desenvolupant en els propers mesos, marcarà un camí cap a un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible, divers, centrat en les persones i arrelat al territori.


Promou i finança: 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball

Economia Social

Empresa i Treball

Ministerio Trabajo y Economía Social