Nodes 

Els nodes són espais de treball transversals i col·laboratius que es creen per donar resposta algun repte concret.

Són eines que formen part de la metodologia de treball de Suara, on la participació i la col·laboració són elements clau per sumar coneixements i capacitats, fent créixer el potencial d’innovació i projecció de la cooperativa.

Icon  check square

Motivació per crear un node:

  • Creació i desenvolupament d’idees i projectes.
  • Resolució de propostes de millora.
  • Encàrrecs i reptes concrets.
  • Creació i desenvolupament de nous productes.