Suara Cooperativa s’ha incorporat aquest 2016 al Projecte pilot de Lluita contra la Pobresa Energètica que han impulsat conjuntament l’Ajuntament de Barcelona i la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). En aquest projecte hi participen 8 entitats més: Fundació Surt, Fundació Salut i Comunitat, Fundació Mercè Fontanilles, Fundació Ciutat i Valors, Fundació Àmbit Prevenció, Associació Iniciatives Solidàries i, per últim i com responsable del lideratge del projecte, Associació Benestar i Desenvolupament. Transversalment, hi són també presents al projecte el Programa Làbora, que acompanya en el procés de selecció de professionals, i  Ecoserveis, com empresa especialitzada en la gestió de la Pobresa Energètica.

El projecte té com a eixos clau tant l’anàlisi de la realitat en què viu gran part de la ciutadania a la ciutat de Barcelona (en termes de pobresa energètica) així com la generació de noves oportunitats al mercat laboral per persones que es troben en situació d’atur de llarga durada. L’objectiu global és formar i acompanyar a un total de 100 professionals per realitzar auditories energètiques a 5.000 llars de la ciutat que hauran estat prèviament derivades pels Centres de Serveis Socials. Aquestes professionals no únicament realitzaran un recull de dades relacionades amb les condicions d’habitabilitat de les llars, sinó que assessoraran a les persones que hi viuen per tal que millorin les pròpies condicions, incidint tant en els hàbits de consum com en qüestions de contractació i facturació de subministraments.

La nostra cooperativa, en aliança amb Fundació Surt, serem les encarregades de la implementació del projecte als districtes de Ciutat Vella i Sarrià Sant Gervasi. Aquesta aliança és una experiència més de treball compartit entre les dues entitats que neixen d’unes formes d’entendre i fer compartides. Incorporarem entre totes dues un total de 20 professionals, que treballaran com a agents i informants energètiques durant els sis mesos de durada del projecte.

Més enllà d’aquest encàrrec és interessant poder ressaltar  dos  aspectes innovadors d’aquest projecte:

  • L’abordatge multidimensional  i simultani de dues problemàtiques relacionades amb la vulneració dels drets fonamentals, com són la situació d’atur i la pobresa energètica, que s’hi donen colpidorament i que generen situacions d’elevat patiment a la nostra societat.
  • L’establiment d’una col·laboració entre l’administració pública i el tercer sector, en una complexa estructura on hi són presents diferents entitats, amb el gran repte afegit que esdevé treballar conjuntament entre totes nosaltres per assolir els objectius.

Hem de ser conscients que aquest projecte no esdevindrà una solució en si mateix però, en un futur, amb voluntat política i recursos suficients, podrà suposar una primera llavor que farà néixer altres projectes de major impacte.

Les persones sòcies de Suara vam aprovar en assemblea que la missió de la nostra Cooperativa és transformar l’entorn social, millorant la realitat de les persones mitjançant serveis de qualitat arrelats al territori, que promoguin el seu benestar i creixement. Des de Suara ens incorporem a aquest projecte en un exercici més de coherència amb la nostra essència, i hi posem al servei del mateix tota la nostra experiència i expertesa des d’uns valors sòlids i ben definits, integrant-nos en una xarxa de treball intercooperatiu amb altres entitats des del respecte, el reconeixement mutu, el compromís i la il·lusió.

Tenim un gran repte entre mans al qual, des d’un elevat sentit de responsabilitat social, no ens podrem permetre fallar. Estic convençuda de que totes nosaltres, conjuntament amb les companyes de Fundació Surt i la resta d’entitats, estarem a l’alçada.

Bianca Fenoll Almerich. Coordinadora del programa contra la Pobresa Energètica a Suara