L’any 1994 naixia la Sectorial d’Iniciativa Social en el marc de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Aquest fet suposava la culminació del procés iniciat per un grup de cooperatives del sector social que es reunien regularment per compartir idees i estratègies.

La tasca del grup va tenir una doble mirada. A nivell intern, per reforçar i consolidar els diferents projectes empresarials. I a nivell extern, difonent el model cooperatiu en la gestió de serveis socials i contribuint de manera activa a l’articulació del sector que llavors començava. Això va fer que alguns dels responsables cooperatius d’aquella època participessin en la creació, primer, de l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (precursora de l’actual Confederació) i, posteriorment, en el naixement de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Van participar activament en la regulació del sector, en la negociació del conveni de Treball Familiar de Catalunya, del conveni de Lleure Educatiu i del conveni d’Acció Social, tots tres elements bàsics reguladors de l’activitat professional dins del sector d’atenció a les persones.

El passat dia 3 de desembre vam celebrar aquest vintè aniversari amb una realitat plenament consolidada. Cent vint-i-quatre cooperatives formen part de la Sectorial, amb una diversitat d’àmbits d’actuació que és reflex de l’evolució que ha viscut el sector durant tots aquests anys. El cooperativisme, que històricament a sabut donar resposta a les demandes econòmiques i socials de cada moment, també va saber ajustar les seves propostes a les necessitats que la construcció de l’estat de benestar del nostre país va anar dibuixant. Trobem diferents tipus de cooperatives, però totes donen resposta a les necessitats de l’entorn on interactuen.

A la celebració hi havia molts cooperativistes, a més del President de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Perfecto Alonso, i de la vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté.

El marc de la sectorial també ha estat un facilitador de projectes d’intercooperació ja que ha estat un punt de creació de discurs, de professionalització de les cooperatives, de confiança entre les persones que hi formen part, i de fer efectiu el principi de la intercooperació. Suara Cooperativa n’és un dels exemples clars: les tres cooperatives d’origen (EAS, CTF i Escaler) participaven activament en la comissió de gestió de la sectorial. Suara ha estat sempre present en la sectorial i ha estat membre electe de la comissió de gestió durant aquest 20 anys.

El cert és que en aquest 20 anys la sectorial ha crescut en nombre de cooperatives, en nombre de facturació, en nombre de persones sòcies i treballadores, ha sabut adaptar a les necessitats del temps que hem viscut. La capacitat d’adaptació a la crisi i a les noves realitats, la voluntat transformadora, l’aposta per les persones, la participació i generació de valor social han estat alguns dels elements de reflexió que ens deixen aquest 20 anys.

Aquests aspectes són comuns al conjunt de les cooperatives socials, que amb la seva feina diària, oferint serveis vinculats a l’educació, la sanitat i l’acció social, atenent milers de persones, treballen també en defensa d’un model, d’una manera de fer que cada cop genera més interès. Poc ens esperàvem als inicis que celebraríem el vint anys, i amb ganes de fer-ne vint més.

Han passat vint anys i seguim mirant endavant. Tenim reptes importants: canvi d’època, noves necessitats, drets socials qüestionats, dificultats financeres…

No dubteu que les cooperatives socials sabran estar a l’alçada.

Tomàs Llompàrt. Director Àrea Desenvolupament de Servei de Suara