Els serveis d'atenció i recuperació de les víctimes de la violència masclista no s'han aturat a causa de la COVID-19, però sí que s'han hagut d'adaptar a les noves circumstàncies. DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials va realitzar el 22 d'octubre del 2020 una conferència en línia centrada en aquests serveis i la seva evolució, especialment durant la pandèmia.

Organitzat: Dixit